dissabte, 10 de març de 2012

La reforma administrativa del Club i evolució de l'escut

Ramon Ferré Menéndez a la sala de Cal Mariano

L'entrada de la nova Junta Directiva que va presidir Joan Ortoll, en la temporada 65/66, es produeix després de que els jugadors s'havien hagut de fer càrrec del Club, a finals de la temporada anterior, provocant una renovació a fons del Club.

La meva entrada al Club va ser com a secretari de la nova Junta Directiva. Marcel Miró i Juan Fernández, asseguts al bar de la plaça, em van veure passar i van comentar que jo podria ajudar-los com a secretari. M'ho van fer saber i, després de demanar permís a casa, vaig posar-me a treballar de valent. El primer que vaig veure va ser la llista de socis. N'hi havia dues, començant ambdues pel número 1.

Llista de socis del Centre Parroquial de l'any 1963

La primera llista coneguda de socis pertany al Centre Parroquial i data de l'1 d'abril de 1963. Posteriorment, apareixen altres llistes on es diferencien dos tipus d'associats, els abonats i els protectors.

Llista de socis protectors de 10 pessetes

Socis protectors de 15 pessetes

Les llistes que hem reproduït són de temporades anteriors a la 64/65. No hi consten dates d'altes al club, ni adreces, ni dades de cap soci, tret del nom. Podem observar que tatxaven els noms i canviaven l'ordre dels mateixos. Tampoc consten les possibles dates de baixes. Segurament, la llista que nomenen socis protectors de 10 pessetes, seria la corresponent a la llita de socis abonats.

Llista de socis abonats de 30/35 pessetes

Llista de socis abonats de 30/35 pessetes

Llista de socis abonats de 30/35 pessetes

Llista de socis abonats de 30/35 pessetes

Llista de socis abonats de 30/35 pessetes

Llista de socis abonats de 30/35 pessetes

Llista de socis protectors de 1.000 pessetes

Llista de socis protectors de 1.000 pessetes

Les dues llistes a les que feia referència, són les de socis abonats de 30 pessetes i de protectors de 1.000 pessetes, de la temporada 64/65. Quan es feien els carnets, es produïa una duplicitat en la numeració. Actualment, encara hi ha socis que reclamen el número que tenien, fruit de l'error en què es va incórrer inicialment. Això no podia ser i, a partir d'aquell moment, es van unificar en un ordre correlatiu segons la data d'alta de soci, introduint totes les dades relatives a cada soci (adreça, DNI,...). Com podem observar, tot era molt rudimentari, degut als pocs mitjans de què es disposava en aquell moment i al voluntarisme de les persones que ho portaven.

Full del "Debe" del llibre de caixa de la temporada 64/65

Com podem observar en els llibres de comptes, les anotacions es feien al "Debe" i a l'"Haber". Les aportacions que de vegades feien alguns membres de la Junta Directiva (per exemple, per pagar arbitratges) no tenien cap control. Si una setmana aportava diners un membre de la Junta, a la setmana següent ho feia un altre. A partir de la temporada 65/66, tot això es controla mitjançant l'obertura de comptes personals. En les despeses hi veiem factures de material de la casa "Sibecas", fitxes de jugadors i imports d'arbitratges de diversos partits.

Full del "Haber" del llibre de caixa de la temporada 64/65

En aquestes anotacions s'observa la taquilla feta en un derbi Calafell-Vilanova, el 27 de setembre de 1964, que va suposar un ingrés de 11.582 pessetes. També es veu un ingrés de 175 pessetes en concepte de "quinieles". Cada partit jugat a casa, els aficionats compraven unes butlletes on havien de fer la seva "porra", de diferents partits, és a dir una "quiniela" d'hoquei. També hi veiem un donatiu del mossèn de 500 pessetes i alguns rebuts de soci cobrats.

Full del tancament del "Debe" del llibre de caixa de la temporada 64/65

El 9 de juny de 1965 es feia la liquidació dels comptes de la temporada 64/65, on hi veiem que restaven 3.960 pessetes a favor del club. Com es veu, Marcel Miró era el jugador que s'havia responsabilitzat dels comptes i Juan Martínez va ser el tresorer de la Junta Directiva entrant.

Primera pàgina dels estatuts

Signatures que apareixen en els estatuts

El fet de sortir del Centre Parroquial i funcionar com a Club independent comportava un canvi de nom. Això va fer pensar en la redacció d'uns estatuts per tal de tenir unes normes de funcionament. Es redacten els estatuts amb el nom de "Club Deportiu Calafell", amb la voluntat d'aglutinar totes les modalitats esportives de la localitat sota una sola entitat. Les persones que signen els estatuts són les mateixes que apareixen en l'acta fundacional.

Acta fundacional del Club Deportivo Calafell

Acta fundacional del Club Deportivo Calafell

En l'acta fundacional del Club Deportivo Calafell, hi consta la data de 10 de juny de 1952. Aquesta va ser una data consensuada, ja que no es coneixia el dia exacte en què es va decidir crear la secció d'hoquei del Centre Parroquial. Aquest document era necessari per l'homologació dels estatuts i hi havien de constar tots els membres de la Junta Directiva actual, així com els socis fundadors de l'entitat.

Relació de socis "fundadors" del C.D. Calafell

Signatures dels socis "fundadors"

Un altre document necessari per la tramitació dels estatuts i la creació de la nova entitat era la relació de socis "fundadors". En ella hi apareixen els socis fundadors de la secció d'hoquei del Centre Parroquial i els membres de la Junta Directiva d'aquella temporada. Era obligatori presentar una acreditació de la Federació Catalana de Patinatge per tal de justificar l'activitat d'hoquei patins del Club des de l'any 1953.

Certificat de la Federació que acredita l'antiguitat del Club

Tot aquest treball se li va encomanar al senyor Emili Aubert Coromines, cunyat de l'Albert Romeu (de Cal Cubano), que era advocat. Un cop recollides totes les signatures i, havent estat aprovat pels socis en assemblea, es presenta tota la documentació a les autoritats respectives, que en aquell moment era el Governador de Tarragona. En una carta, l'advocat Emili Aubert li explica el procediment a seguir al seu cunyat Albert Romeu.

Carta de l'advocat Emili Aubert al seu cunyat Albert

Revers de la carta de l'advocat Emili Aubert

Aquesta sol·licitud va venir denegada, donat que ja constava, en el registre d'entitats esportives, una inscripció com a "Club Deportiu Calafell", feta pel Club de Futbol Calafell. Tot i que no tenia activitat, en aquell moment, es mantenia d'alta com a entitat esportiva.

Com que, de moment, no era obligatori, es deixa per més endavant la seva regularització. La redacció d'aquells estatuts es va aprofitar com a normativa per regir el Club, en tots els seus articles, fins l'any 1988. Aquell any es presenta tota aquella documentació, altre cop, per tal de demostrar la voluntat d'inscriure's des de feia molt de temps, juntament amb una redacció actualitzada dels estatuts i el certificat de la Federació Catalana on demostrava l'antiguitat del Club. Tot això es presenta davant del registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i s'aconsegueix la seva aprovació i inscripció amb el número 5.269, del dia 5 de febrer de 1988.

Primera pàgina dels nous estatuts, del 25 de gener de 1988

Darrera pàgina dels estatuts del 25 de gener de 1988

Document d'aprovació i inscripció al registre d'entitats esportives

A partit d'aquesta data, el Club Patí Calafell es regeix pels estatuts vigents on s'han fet les actualitzacions i regularitzacions pertinents per tal d'adaptar-se a les noves normatives.

Escut del Centre Parroquial Calafell

L'escut original del Centre Parroquial reflectia els colors blanc i verd que el club ha lluït sempre en la seva indumentària, des de la seva fundació. A l'escut hi apareix una creu vermella, corresponent a l'ordre del Temple (templers), recordant que l'església del poble està dedicada a la "Santa Creu".
El 1965 el Club deixa de ser Centre Parroquial Calafell i passa a nomenar-se Club Patin Calafell, aprofitant les mateixes sigles, C.P. Calafell. L'escut manté la creu templària, però es canvia la seva forma, adaptant-lo al de la localitat. Hi apareixen la senyera i els sticks.

Lluernari de l'Ajuntament amb l'escut de Calafell

En aquesta imatge del lluernari de l'escala de l'Ajuntament hi veiem un dels escuts que ha tingut el municipi. Com es veu, la seva forma és molt similar a la de l'escut del Club.

Primer escut del Club Patin Calafell

En una evolució posterior, de la que no sabem la data, hi apareix la pilota entre els sticks. També augmenten les ratlles dins dels sticks d'hoquei. Les lletres laterals s'igualen en tamany. El nom de Calafell queda per damunt de l'escut.

Escut en verd del Club Patín Calafell

Finalment, la darrera versió de l'escut, l'actual, inclou el nom de Calafell dins l'escut. Es catalanitza el nom i la creu passa a ser blanca sobre fons blau. La creu era també l'antic escut del "Comú". L'escut de Calafell, abans de la nova versió, aprovada el 1982, tenia la mateixa forma i colors que el del Club. Per tant, es va adaptar el disseny de l'escut local, introduint-hi les lletres que feien referència a l'entitat.

Escut actual del Club Patí Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada